Digitális TermészetBÚVÁR 2013/03.

A TermészetBÚVÁR magazin különösen fontos szerepet tölt be a felnövekvő korosztályok környezeti nevelésében. Sajátos eszközeivel kiegészíti, gazdagítja az iskolai tananyagot. Egyes elemeiben és összefüggéseiben bemutatja a flórát és a faunát. Tudományos megalapozottsággal, szemléletes példákkal bizonyítja az ember és a természet szoros kapcsolatát, egymásra utaltságát. Segíti a hazai tájak, védett és védelemre érdemes területek, természetes és alkotott értékek felfedezését, és ezzel is egyengeti a szülőföld megszerettetésének útját. Útirajzaival ablakot nyit a világra. A tőlünk földrajzilag távoli vidékek megismertetésével erősíti az egyetemesség, az összetartozás gondolatát. Merít az élenjáró kutatási eredményekből. Ezen kívül értékes külföldi művek közkinccsé tételével is többletet ad az oktatáshoz.

Választható digitális előfizetések

1 éves
6 db
2160 Ft
előfizetek

További lapszámok

További magazinjaink


TermészetBÚVÁR