Digitális Gyógyszerészeti Szinonimaszótár 2010

Az Európai Unióhoz 2004-ben történt csatlakozásunktól országunkban is hivatalos az Európai Gyógyszerkönyv aktuális kötete, ezzel gyógyszerkincsünk alapvetően gazdagodott (a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben több, mint 2200 készítmény hivatalos). Másrészt a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben (2003) kibővült, s nagymértékben változott a gyógyszeranyagok és gyógyszerkészítmények latinos nevezéktana. Közben számos angol kifejezés szintén elterjedt, amelyek egységes és egzakt értelmezése a szerzők szerint is feltétlenül fontos. A kiadványban megtalálható: Egy gyógyszerészi latin szójegyzék, A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv ill. a hazánkban használt más gyógy- szeranyagok rövidítése és genitivus partitivusa Farmakonokészterképző származékai, valamint Gyakori angol illetve angol eredetű rövidítések A kötet szerzői: Dr. Kata Mihály professzor Dr. Stampf György egyetemi docens

További magazinjaink


Gyógyszerészeti Szinonimaszótár