Digitális D-Computerworld 2010/41

KAPCSOLATOK VILÁGA ÚT A FELHŐHÖZ
Rövidesen sem a magánéletünk, sem az üzleti élet nem kép-
zelhető el mobilalkalmazások nélkül. Interjú az Ericsson
Magyarország vezérigazgatójával. » 12. oldal
A cloud computing építőkövei már elkészültek. Az IDC
októberi konferenciája az új gazdasági környezethez iga-
zodó új típusú IT-funkciókat mutatja be. » 22. oldal
A kérdéssel, hogyan lehet fenntartani
egy több vállalkozás fúziójával létrejövő
intézményben az informatikai támogatást,
minden CIO bármikor szembekerülhet.
A téma fontosságát jelzi, hogy a Ciscónak
saját módszertana van a folyamatra,
amit már száznál több cégbeolvasztásnál
sikerrel alkalmaztak.
Összeállításunk a 9–11. oldalon

További lapszámok

További magazinjaink


Computerworld