Digitális A rejtett gazdaság természetrajza 2008

A szerző – Dr. Belyó Pál, az ECOSTAT főigazgatója, évtizedek óta kutatja e témát és számos publikációja jelent meg. 
A kötet a rejtett gazdaság fogalmának és jellemzőinek tisztázása után, annak meghatározását célozza meg. A negyedik és ötödik fejezet a vállalkozások és a lakosság, valamint a rejtett gazdaság viszonyát elemzi, egészen a 2000-es évtől napjainkig. Az utolsó fejezetben a szerző a rejtett gazdaság elleni fellépés lehetőségeit tekinti át. A kiadványt számos ábra, táblázat színesíti, ezzel is segítve az áttekinthetőséget, a könnyebb megértést. 
A könyv oktatási célú használhatósága érdekében szerző az egyes fejezetekben összefoglalja a rejtett gazdasággal kapcsolatos fogalmi és módszertani meghatározásokat, a vállalkozók és a lakosság véleményét, az eddigi becslési eljárásokat és rövid angol nyelvű összefoglalókat is közöl. 
Jó szívvel ajánljuk a kiadványt a közgazdasági, pénzügyi szakokon tanuló hallgatóknak kötelező, illetve ajánlott irodalomként. 

További magazinjaink


A rejtett gazdaság természetrajza